Institute of Native Linguistics

Metody

The direct method

to metoda bezpośrednia nauki języka obcego. Celem tej metody jest rozumienie i przyswajanie języka w sposób naturalny, tak jak w przypadku języka ojczystego. Podczas lekcji używa się wyłącznie języka obcego, zaś struktura zajęć oparta jest na komunikacji. Gramatyka przyswajana jest w sposób indukcyjny.

The immersion method

polega na całkowitym zanurzeniu się w języku angielskim podczas zajęć i nie tylko. Lektor używa wyłącznie języka angielskiego i stwarza realne sytuacje wymagające komunikacji studenta z nauczycielem. Nauce tą metodą sprzyja międzynarodowe zespół lektorski dzięki któremu konwersacja w obcym języku już od progu staje się czymś naturalnym.

The audio Lingual Method

skupia się na powtarzaniu i zapamiętywaniu całych fraz oraz ich poprawnej wymowie. Kluczowe dla tej metody jest kształtowanie odpowiednich nawyków u ucznia i ich natychmiastowe utrwalanie. Uczymy się nie tylko całych fraz, ale także struktury zdań, zasad gramatycznych, funkcjonalności oraz akcentu.