Institute of Native Linguistics

więcej

Dlaczego INL?

Nasz priorytet to umo?liwienie kontaktu z autentycznym j?zykiem i naturalnym akcentem, dlatego INL jako jedyna szko?a w trjmie?cie gwarantuje lektorw obcoj?zycznych oraz nauk? w ma?ych grupach. Autorski program kursw oparty jest o konwersacje oraz intuicyjn? nauk? j?zyka.

więcej

Oferta

Aktualno?ci